Alleen als het echt nodig is wordt er op deze website om persoonlijke informatie gevraagd. Als ik jou bijvoorbeeld vraag om jouw e-mailadres achter te laten wordt deze informatie alleen gebruikt als een middel om contact met je op te nemen.

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam: het is best praktisch als ik weet hoe ik je mag aanspreken. Anders moet ik iedereen die contact zoekt met “Hey dude” beantwoorden.

E-mailadres: om te kunnen reageren op een vraag of opmerking via het contactformulier of comment is het reuze handig als ik je e-mailadres weet. Je e-mailadres wordt nooit gedeeld met anderen of gepubliceerd op de website.

Bewaartermijn

Deze website bewaart de verzamelde gegevens voor termijnen van uiteenlopende duur. Hoe lang ik je gegevens bewaar is afhankelijk van de categorie van gegevens en de manier waarop die verzameld zijn.

Voor de gegevens die verzameld worden via het (contact)formulier op deze website, geldt dat deze vijf jaren bewaard worden.

Voor de gegevens waarvan in dit statement geen concrete bewaartermijn wordt genoemd, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (1) de duur van de relatie met de betrokkene of (2) de eventuele wettelijke bewaartermijn die van toepassing is. Hierna worden de persoonsgegevens gewist.

Contactgegevens

Hans Rochat is als Nullbeta Internet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39094810. Je kunt me als volgt bereiken:

Hans Rochat
Land van Saaftinge 8
8302 PE Emmeloord

Mobiel: (06) 10 10 33 53
Internet: www.hansrochat.nl
E-mail: hans@hansrochat.nl (Privacy minded? Hier is mijn PGP public key)
In: LinkedIn profiel
KvK: 39094810

Functionaris Gegevensbescherming

Er is voor deze website geen functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Rechten van de bezoeker

Als bezoeker van onze website heb je rechten. Je kan me verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als ik jouw persoonsgegevens verwerk op basis van jouw toestemming kun je die toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Hiervoor kun je contact opnemen via hans@hansrochat.nl.

Als je van mening bent dat deze website handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag